Ysgol Gynradd Aberporth

Dyddiadur

Beth sy’n mynd ymlaen?

Bwydlen Cinio Ysgol

Beth sydd i ginio?

Galeri

Lluniau o weithgareddau'r ysgol.

Dyddiadau Tymor

Gwiriwch ddyddiada’r tymor.
 

Lleolir Ysgol Gynradd Aberporth ar arfordir Ceredigion, mewn pentref, tua 7 milltir i’r gogledd o Aberteifi a 6 milltir i’r de o Geinewydd. Mae traeth Dolwen tua 100 metr o’r ysgol ac mae golygfeydd godigog o fae Ceredigion o’r safle.