Rygbi

Da iawn i dîm rygbi’r ysgol ddoe am chwarae’n arbennig o dda yng nghystadleuaeth yr Urdd yn Aberaeron.

Cyngor Eco

Rydym yn falch i gyhoeddi ein bod wedi llwydo i ennill ein trydedd baner platinwm – Cyngor Eco. Diolch i holl aelodau Cyngor Eco am eu gwaith caled.