DayDateMain couseDessert
Dydd Llun12.03.2018Sbageti bolognaise cartref, bara garlleg a pysCookie gyda llaeth
Dydd Mawrth13.03.2018Cyw iâr Ffres wedi ei lapio, darnau tatws a saladSbwng a cwstard
Dydd Mercher14.03.2018Twrci gyda stuffin, tatws, llysiau a grefiIogwrt gyda darnau afal
Dydd Iau15.03.2018Bysedd pysgod, tatws a ffa pobSbwng gyda saws gwyn
Dydd Gwener16.03.2018Byrger mewn bap, sglodion a saladChoctel Ffrwythau

 

DayDateMain couseDessert
Dydd Llun19.03.2018Bastai Briwgig bîff, tatws a llysiauBisged siocled a llaeth
Dydd Mawrth20.03.2018Pitsa tomato, sglodion a saladPwdin reis a coulis
Dydd Mercher21.03.2018Selsig, pwdin Swydd efrog, tatws, llysiau a grefiSalad ffrwythau
Dydd Iau22.03.2018Cyri Cyw iar, Reis a bara naan Muffin a sudd
Dydd Gwener23.03.2018Bysedd pysgod, tatws a ffa pobSbwng a chwstad

 

DayDateMain couseDessert
Dydd Llun26.03.2018Peli cig mewn saws tomato gyda pastaCacen siocled creisionllyd gyda llaeth
Dydd Mawrth27.03.2018Cyw iar wedi grillo, waffls a ffa pobSbwng Oren gyda saws siocled poeth
Dydd Mercher28.03.2018Brest Cyw iar, stwffin, tatws, llysiau a grefiRholyn sbwng Hufen iâ
Dydd Iau29.03.2018Pysgod, sglodion a pysCrymbl gyda chwstard
Dydd Gwener30.03.2018Gwyliau pasgGwyliau pasg

 

Mae cinio’r ysgol yn cael ei baratoi yn fres gan ein cogyddion mewn cegin bwrpasol ar y safle. Rydym yn ymdrechu i ddarparu bwydlen iachus ac amrywiol yn ddyddiol. Cofiwch hysbysu yr ysgol am unrhyw alergeddau peneodol.

Mae gan yr ysgol yr hawl i newid y fwydlen ar fyr rybudd yn achlysurol. Byddwn yn ymdrechu i hysbysu’r rhieni o unrhyw newid pan fo modd.