DayDateMain couseDessert
Dydd Llun15.10.2018Sbagetti bolognaise, pys a bara garllegCookie gyda llaeth
Dydd Mawrth16.10.2018Cyw iâr wedi grilio, waffles mini, ffa pob a bara crystiogRholyn sbwng hufen ia
Dydd Mercher17.10.2018Selsig, Phwdin Efrog, tatws, llysiau a grefiSalad ffrwythau
Dydd Iau18.10.2018Cyri Cyw iar, Reis a bara naanFlapjac Afal
Dydd Gwener19.10.2018Bysedd pysgod, sglodion a pysSbwng siocled gyda saws gwyn

 

DayDateMain couseDessert
Dydd Llun01.10.2018Peli cig mewn saws tomato, pasta, pys a ffa melysCacen siocled crensiog gyda sudd ffrwythau
Dydd Mawrth02.10.2018Cyw iar ffres wedi with lapio, darnau o datws a salad Sblit banana
Dydd Mercher03.10.2018Cyw iar, stwffin, tatws, llysiau a grefiFfrwythau a jeli
Dydd Iau04.10.2018Pitsa tomato, sglodion a colsloMuffin a llaeth
Dydd Gwener05.10.2018Bysedd pysgod, tatws a ffa pobSgon afal a chwstard

 

DayDateMain couseDessert
Dydd Llun08.10.2018Bolognaise cartref, pasta a bara garlleg Bisged siocled gyda sudd
Dydd Mawrth09.10.2018Ham, Saws persli, tatws a llysiauIogwrt gyda ffrwythau
Dydd Mercher10.10.2018Byrger biff, sglodion a ffa pob Muffin gyda llaeth
Dydd Iau11.10.2018Cyw iar barbeciw, haenau o datws sawrus a llysiauSgon, jam a hufen
Dydd Gwener12.10.2018Pysgod, sglodion a pysCrymbl gyda chwstard

 

Mae cinio’r ysgol yn cael ei baratoi yn fres gan ein cogyddion mewn cegin bwrpasol ar y safle. Rydym yn ymdrechu i ddarparu bwydlen iachus ac amrywiol yn ddyddiol. Cofiwch hysbysu yr ysgol am unrhyw alergeddau peneodol.

Mae gan yr ysgol yr hawl i newid y fwydlen ar fyr rybudd yn achlysurol. Byddwn yn ymdrechu i hysbysu’r rhieni o unrhyw newid pan fo modd.