Dydd Dyddiad Prif cwrs Pwdin
Dydd Llun21.01.2019Sbagetti bolognaise, pys a bara garllegBisgedi a llaeth
Dydd Mawrth22.01.2019Byrger biff, sglodion a saws tomato Sbwng a Cwstard
Dydd Mercher23.01.2019Twrci, stwffin, tatws, llysiau a grefiIogwrt a ffrwythau
Dydd Iau24.01.2019Cyw iar barbeciw, wedges a salad Ffrwythau a Hufen ia
Dydd Gwener25.01.2019Bysedd pysgod, tatws a ffa pob Sbwng siocled gyda saws gwyn

 

DyddDyddiadPrif CwrsPwdin
Dydd Llun03.12.2018Pei Mins cig eidion, tatws, llysiau a grefiCwci a llaeth
Dydd Mawrth04.12.2018Pitsa, sglodion, india-corn a ffyn llysiauSbwng a Chwstard
Dydd Mercher05.12.2018Selsig, Pwdin Efrog, tatws, llysiau a grefiSalad Ffrwythau
Dydd Iau06.12.2018Cyri Cyw Iar, reis a bara naan Muffin a Sudd
Dydd Gwener07.12.2018Bysedd Pysgod, tatws a ffa pobPwdin Lemwn gyda Chwstard

 

Dydd Dyddiad Prif Cwrs Pwdin
Dydd Llun10.12.2018Peli cig mewn saws tomato a pasta Cacen Siocled grensiog
Dydd Mawrth11.12.2018Cyw Iar wedi grillo, waffls tato a ffa pobSbwng a chwstard
Dydd Mercher12.12.2018Cyw Iar, stwffin, tatws, llysiau a grefiBisged a ffrwyth
Dydd Iau13.12.2018Cig Eidion sawrus gyda phwdin swydd Efrog, tatws, llysiau a grefiRholyn sbwng Hufen Ia
Dydd Gwener14.12.2018Pysgod, sglodion a pysSbwng a Chwstard

 

Mae cinio’r ysgol yn cael ei baratoi yn fres gan ein cogyddion mewn cegin bwrpasol ar y safle. Rydym yn ymdrechu i ddarparu bwydlen iachus ac amrywiol yn ddyddiol. Cofiwch hysbysu yr ysgol am unrhyw alergeddau peneodol.

Mae gan yr ysgol yr hawl i newid y fwydlen ar fyr rybudd yn achlysurol. Byddwn yn ymdrechu i hysbysu’r rhieni o unrhyw newid pan fo modd.