Dydd DyddiadPrif cwrs Pwdin
Dydd Llun20.01.2020Bolognaise Cartref, bara garlleg a pysBisged Geirch a laeth
Dydd Mawrth21.01.2020Beef Burger & ChipsYoghurt
Dydd Mercher22.01.2020Porc rhost, stwffin, tatws, llysiau a grefiSbwng gyda chwstard
Dydd Iau23.01.2020Cyri Cyw iâr, reis a bara naanHufen iâ a ffrwyth
Dydd Gwener24.01.2020Bysedd Pysgod, tatws a ffa pob Sbwng gyda chwstard

 

DyddDyddiadPrif CwrsPwdin
Dydd Llun27.01.2020Pasta bolognaise, bara garlleg a pysCwci Siocled gyda laeth
Dydd Mawrth28.01.2020Pitsa, sglodion a salad Salad ffrwythau
Dydd Mercher29.01.2020Selsig, Pwdin Swydd Efrog, tatws, llysiau a grefiSbwng gyda Chwstard
Dydd Iau 30.01.2020Sbageti Cyw iâr, bara a pysMyffin
Dydd Gwener31.01.2020Bysedd Pysgod, tatws a ffa pobSbwng gyda Chwstard

 

Dydd Dyddiad Prif Cwrs Pwdin
Dydd Llun03.02.2020Peli cig, pasta a llysiauRholyn sbwng Hufen iâr
Dydd Mawrth04.02.2020Griliau Cyw iâr, Waffls a ffa pob Myffin gyda llaeth
Dydd Mercher05.02.2020Cinio Cyw iâr, stwffin, tatws, llysiau a grefi Bisgedi
Dydd Iau06.02.2020Cig Eidion sawrus gyda Pwdin Swydd Efrog, tatws, llysiau a grefi Sbwng gyda chwstard
Dydd Gwener07.02.2020Bysedd Pysgod, sglodion a pys Sbwng siocled gyda saws gwyn

 

Mae cinio’r ysgol yn cael ei baratoi yn fres gan ein cogyddion mewn cegin bwrpasol ar y safle. Rydym yn ymdrechu i ddarparu bwydlen iachus ac amrywiol yn ddyddiol. Cofiwch hysbysu yr ysgol am unrhyw alergeddau peneodol.

Mae gan yr ysgol yr hawl i newid y fwydlen ar fyr rybudd yn achlysurol. Byddwn yn ymdrechu i hysbysu’r rhieni o unrhyw newid pan fo modd.