Dydd DyddiadPrif cwrs Pwdin
Dydd Llun11.03.2019Sbagetti bolognaise, pys a bara garllegBisgedi a llaeth
Dydd Mawrth12.03.2019Byrger biff, sglodion a saws tomato Sbwng a Cwstard
Dydd Mercher13.03.2019Twrci, stwffin, tatws, llysiau a grefiIogwrt a ffrwythau
Dydd Iau14.03.2019Cyw iar barbeciw, wedges a salad Ffrwythau a Hufen ia
Dydd Gwener15.03.2019Bysedd pysgod, tatws a ffa pob Sbwng siocled gyda saws gwyn

 

DyddDyddiadPrif CwrsPwdin
Dydd Llun18.03.2019
Dydd Mawrth19.03.2019Pitsa, sglodion, india-corn a ffyn llysiauSbwng a Chwstard
Dydd Mercher20.03.2019Selsig, Pwdin Efrog, tatws, llysiau a grefiSalad Ffrwythau
Dydd Iau 21.03.2019Cyri Cyw Iar, reis a bara naanMuffin a sudd
Dydd Gwener22.03.2019Bysedd Pysgod, tatws a ffa pobPwdin Lemwn gyda Chwstard

 

Dydd Dyddiad Prif Cwrs Pwdin
Dydd Llun25.03.2019Peli cig mewn saws tomato a pasta Cacen Siocled grensiog
Dydd Mawrth26.03.2019Cyw Iar wedi grillo, waffls tato a ffa pobSbwng a chwstard
Dydd Mercher27.03.2019Cyw Iar, stwffin, tatws, llysiau a grefiBisged a ffrwyth
Dydd Iau28.03.2019Cig Eidion sawrus gyda phwdin swydd Efrog, tatws, llysiau a grefiRholyn sbwng Hufen Ia
Dydd Gwener29.03.2019Pysgod, sglodion a pysSbwng a Chwstard

 

Mae cinio’r ysgol yn cael ei baratoi yn fres gan ein cogyddion mewn cegin bwrpasol ar y safle. Rydym yn ymdrechu i ddarparu bwydlen iachus ac amrywiol yn ddyddiol. Cofiwch hysbysu yr ysgol am unrhyw alergeddau peneodol.

Mae gan yr ysgol yr hawl i newid y fwydlen ar fyr rybudd yn achlysurol. Byddwn yn ymdrechu i hysbysu’r rhieni o unrhyw newid pan fo modd.