Dydd Dyddiad Prif cwrs Pwdin
Dydd Llun 21.09.2020 Peli Cig gyda saws tomato, pasta a llysiau Bisged Geirch a laeth
Dydd Mawrth 22.09.2020 Beef Burger & Chips Yoghurt
Dydd Mercher 23.09.2020 Porc rhost, stwffin, tatws, llysiau a grefi Sbwng gyda chwstard
Dydd Iau 24.09.2020 Cyri Cyw iâr, reis a bara naan Hufen iâ a ffrwyth
Dydd Gwener 25.09.2020 Bysedd Pysgod, tatws a ffa pob Sbwng gyda chwstard

 

Dydd Dyddiad Prif Cwrs Pwdin
Dydd Llun Pasta bolognaise, bara garlleg a pys Cwci Siocled gyda laeth
Dydd Mawrth Pitsa, sglodion a salad Salad ffrwythau
Dydd Mercher Selsig, Pwdin Swydd Efrog, tatws, llysiau a grefi Sbwng gyda Chwstard
Dydd Iau Sbageti Cyw iâr, bara a pys Myffin
Dydd Gwener Bysedd Pysgod, tatws a ffa pob Sbwng gyda Chwstard

 

Dydd Dyddiad Prif Cwrs Pwdin
Dydd Llun 14.09.2020 Cŵn poeth, sglodion, salsa a saws coch Rholyn sbwng Hufen iâ
Dydd Mawrth 15.09.2020 Griliau Cyw iâr, Waffls a ffa pob Myffin
Dydd Mercher 16.09.2020 Cinio Cyw iâr, stwffin, tatws, llysiau a grefi Bisgedi gyda llaeth
Dydd Iau 17.09.2020 Cig Eidion, Phwdin Swydd Efrog, tatws, llysiau a grefi Sbwng a Chwstard
Dydd Gwener 18.09.2020 Bysedd Pysgod, pasta a llysiau Sbwng siocled gyda saws gwyn

 

Mae cinio’r ysgol yn cael ei baratoi yn fres gan ein cogyddion mewn cegin bwrpasol ar y safle. Rydym yn ymdrechu i ddarparu bwydlen iachus ac amrywiol yn ddyddiol. Cofiwch hysbysu yr ysgol am unrhyw alergeddau peneodol.

Mae gan yr ysgol yr hawl i newid y fwydlen ar fyr rybudd yn achlysurol. Byddwn yn ymdrechu i hysbysu’r rhieni o unrhyw newid pan fo modd.