Dydd DyddiadPrif cwrs Pwdin
Dydd Llun14.10.2019Cyri Cyw iâr, Reis a bara naanFflapjac afal gyda sydd
Dydd Mawrth15.10.2019Cyw Iar wedi grilio, waffls bach a ffa pobRholyn sbwng Hufen ia mafon
Dydd Mercher16.10.2019Selsig, Pwdin Efrog, tatws, llysiau a grefi Salad Ffrwythau
Dydd Iau17.10.2019Bolognaise cartref, pasta a bara garllegBisged ceirch gyda hanner banana a llaeth
Dydd Gwener18.10.2019Bysedd pysgod, sglodion a pysSbwng siocled gyda saws gwyn

 

DyddDyddiadPrif CwrsPwdin
Dydd Llun21.10.2019Cyw iâr wedi ei lapio, darnau o datws trwy crwyn a saladBanana Hollt
Dydd Mawrth22.10.2019Peli Cig mewn saws tomato a pastaCacen siocled gensiog gyda sudd
Dydd Mercher23.10.2019Pitsa, sglodion a salad Muffin a laeth
Dydd Iau 24.10.2019Bysedd Pysgod, tatws a ffa pobPwdin Lemwn gyda Chwstard
Dydd Gwener25.10.2019HMSHMS

 

Dydd Dyddiad Prif Cwrs Pwdin
Dydd Llun07.10.2019Pasta Pob, bara garlleg a llysiauCwci siocled gyda sudd
Dydd Mawrth08.10.2019Cŵn poeth gyda saws tomato, sglodion a saladMyffin gyda llaeth
Dydd Mercher09.10.2019Ham gyda saws parsli, tatws a llysiauIogwrt gyda ffrwythau
Dydd Iau10.10.2019Sbageti cyw iar, a bara crwstCacen Het Fawr
Dydd Gwener11.10.2019Bysedd Pysgod, tatws a ffa pobSbwng gyda chwstard

 

Mae cinio’r ysgol yn cael ei baratoi yn fres gan ein cogyddion mewn cegin bwrpasol ar y safle. Rydym yn ymdrechu i ddarparu bwydlen iachus ac amrywiol yn ddyddiol. Cofiwch hysbysu yr ysgol am unrhyw alergeddau peneodol.

Mae gan yr ysgol yr hawl i newid y fwydlen ar fyr rybudd yn achlysurol. Byddwn yn ymdrechu i hysbysu’r rhieni o unrhyw newid pan fo modd.