Noder fod y calendr hwn yn amodol ar unrhyw newidiadau all ddeillio o benderfyniadau polisi’r llywodraeth. Nid yw Cyngor Sir Ceredigion yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw golledion a ddaw yn sgil y math yma o newid i’r trefniadau gwyliau.

 

 

Dyddiadau Ysgol Ceredigion County Council

https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/ysgolion-ac-addysg/gwybodaeth-am-ysgolion/tymhorau-a-gwyliau-ysgol/