Noder fod y calendr hwn yn amodol ar unrhyw newidiadau all ddeillio o benderfyniadau polisi’r llywodraeth. Nid yw Cyngor Sir Ceredigion yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw golledion a ddaw yn sgil y math yma o newid i’r trefniadau gwyliau.

Dyddiadau Tymor Ysgol 2018/19

Hydref 2018

Dechrau:                    Mawrth 4 Medi 2018

Hanner Tymor:        Llun 29 Hydref – Gwener 02 Tachwedd 2018

Diwedd:                     Gwener 21 Rhagfyr 2018

Gwanwyn 2019

Dechrau:                   Llun 7 Ionawr 2019

Hanner Tymor:       Llun 25 Chwefror – Gwener 01 Mawrth 2019

Diwedd:                    Gwener 12 Ebrill 2018

Haf 2019

Dechrau:                  Mawrth 30 Ebrill 2019

Gŵyl y Banc:            Llun 6 Mai 2019

Hanner Tymor:       Llun 27 Mai – Gwener 31 Mai 2019

Diwedd:                    Gwener 19 Gorffenaf 2019

Plws diwrnodau gosod athrawon Llun 3 Medi 2018, Gwener 26 Hydref 2018 a Llun 29 Ebrill 2019

Dyddiadau Ysgol Ceredigion County Council – PDFs

https://www.ceredigion.gov.uk/media/4263/dyddiadau-gwyliau-ysgol-2018-19.pdf