Eirwyn Griffiths

Eirwyn Griffiths
Pennaeth

miss-nerys-davies-teacher


Nerys Davies
Pennaeth Cynorthwyol
Ddosbarth Bilidowcar

 

Hayley McClelland Class Teacher Dolffiniaid

Hayley McClelland
Athrawes | SENCO
Ddosbarth Dolffiniaid

Lee Burrows

Lee Burrows
Athro
Dosbarth Penrodyn

Nia James Pencartws Class Teacher

Nia James
Athrawes
Ddosbarth Pencartws

Nerys Vobe Teacher Cranc Class

Nerys Vobe

Athrawes
Ddosbarth Cranc

Christine Evans

Christine Evans
Athrawes Gofal Canolfan y Don

Jade Owen Learning Support Assistant

Jade Owen
Cynorthwy-dd Cynnal Dysgu

Ann Marie Wood Learning Support Assistant

Anne Marie Wood
Cynorthwy-dd Cynnal Dysgu

Alison Griffiths Learning Support Assistant

Alison Griffiths
Cynorthwy-dd Cynnal Dysgu

Dee Jones Learning Support Assistant

Dee Jones
Cynorthwy-dd Cynnal Dysgu

Marie Harries Learning Support Assistant

Marie Harries
Cynorthwy-dd Cynnal Dysgu

Catrin Jones Learning Support Assistant

Catrin Jones
Cynorthwy-dd Cynnal Dysgu

Debbie Mitchell Learning Support Assistant

Debbie Mitchell
Cynorthwy-dd Cynnal Dysgu

Kelly Thomas Learning Support Assistant

Kelly Thomas
Cynorthwy-dd Cynnal Dysgu

Gill Burton Learning Support Assistant

Gill Burton
Cynorthwy-dd Cynnal Dysgu

Angella Evans Learning Support Assistant

Angella Evans
Cynorthwy-dd Cynnal Dysgu

Carol Davies Learning Support Assistant

Carol Davies
Cynorthwy-dd Cynnal Dysgu

Carys Rees LSA

Carys Rees
Cynorthwy-dd Cynnal Dysgu

Fran Narbett Learning Support Assistant

Fran Narbett Cynorthwy-dd Cynnal Dysgu

Ffion Owens Learning Support Assistant

Ffion Owens
Cynorthwy-dd Cynnal Dysgu

Katie Harries Learning Support Assistant

Katie Harries
Cynorthwy-dd Cynnal Dysgu

 

Emma Evans Admin Assistant and Dinner Money Collector

Emma Evans
Ysgrifenyddes a Chlerc Arian Cinio

Steve Trick Caretaker

Steve Trick
Gofalwr

Louise Giles Cook in Charge

Louise Giles
Cogydd â Gofal

Jackie Wilkes Assistant Cook

Jackie Wilkes
Cogydd Cynorthwyol

Donna Nicholas Cleaner

Donna Nicholas
Glanhawraig

Bev Kitson Cleaner

Bev Kitson
Glanhawraig

Pam Williams Cleaner

Pam Williams
Glanhawraig