ysgol-aberporth-school-council

 

• Caiff cyngor newydd ei ethol yn flynyddol ar ddechrau blwyddyn ysgol. Y mae yna gynrychiolwyr o bob dosbarth.
• Caiff un bachgen ac un merch eu dewis o bob dosbarth.
• Y mae’r disgyblion yn cael y cyfle i enwebu a chynhelir pleidlais gyfrinachol er mwyn penodi cynrychiolwyr y dosbarth.
• Y mae’r cynghorwyr a etholwyd yn dewis Cadeirydd , Is-gadeirydd, Ysgrifennydd/es a Thrysorydd.
• Cynhelir cyfarfodydd cyson yn ystod y flwyddyn er mwyn trafod amrywiol faterion a gwneud penderfyniadau.
• Caiff cofnodion y cyfarfodydd eu trosglwyddo i’r Pennaeth er mwyn cynllunio’r ffordd ymlaen.