Adroddiad Blynyddol i Rieni 2021-22

 

CYFRIFOLDEBAU PYNCIOL

CYFRIFOLDEBAU LLYWODRAETHWYR
Ysgol Gynradd Gymunedol Aberporth Primary School
CADEIRYDD Mrs Helen Harries
IS-GADEIRYDD Mrs Sue Lewis
AMDDIFFYN PLANT Mrs Sandra Davies
ANGHENION ADDYSG ARBENNIG Mrs Sue Lewis
IECHYD A DIOGELWCH Mr Ryan Jones
CYTUNDEB LLWYTH GWAITH Mrs Angella Evans
HYFFORDDI, SEFYDLU, FFORWM Mrs Helen Harries
RHIANTA CORFFORAETHOL Mrs Sue Lewis
CHWYTHU’R CHWIBAN  Mrs Sandra Davies
PRESENOLDEB Mrs Sue Lewis
E-DIOGELWCH, GDPR, HWB Mrs Sue Lewis
 

CYFRIFOLDEBAU CWRICWLWM

IAITH,LLYTHRENNEDD A CHYFATHREBU Mrs Sandra Davies
GWYDDONIAETH A THECHNOLEG Mrs Joanna Giles
DYNIAETHAU   Mrs Sue Lewis
CELFYDDYDAU MYNEGIANNOL Mrs Angella Evans
MATHEMATEG A RHIFEDD Mrs Karen Barnsley
IECHYD A LLES Miss Maria Jones
ADDYSG GREFYDDOL Mrs Sue Lewis