Adroddiad Blynyddol i Rieni 2019-20

 

CYFRIFOLDEBAU PYNCIOL

LLYWODRAETHWYR Â CHYFRIFOLDEB
Ysgol Gymunedol Aberporth
CADEIRYDD Mrs Helen Harries
IS-GADEIRYDD Mrs Sue Lewis
AMDDIFFYN PLANT Mrs Sandra Davies
ANGHENION ADDYSG ARBENNIG Mrs Sue Lewis
IECHYD A DIOGELWCH Mr Ryan Jones
CYTUNDEB LLWYTH GWAITH Mrs Angella Evans
HYFFORDDI/YMSEFYDLU Mrs Helen Harries
RHIANTA CORFFORAETHOL Mrs Sue Lewis
CHWYTHU’R CHWIBAN  Mrs Sandra Davies
PRESENOLDEB Mrs Sue Lewis
RCDD Mrs Sue Lewis
ADCDF Miss Maria Jones
E-DIOGELWCH Mrs Rachel Eagles
SAESNEG Mrs Sandra Davies
CYMRAEG Miss Maria Jones
MATHEMATEG / RHIFEDD   Mrs Karen Barnsley
DYSGU AC ADDYSGU Mrs Helen Harries

Miss Maria Jones

TGCh Mrs Sue Lewis
HANES Mrs Sandra Davies
PSE Miss Maria Jones
GWYDDONIAETH Mrs Karen Barnsley
CERDD Mrs Angella Evans
Asesu (a chymedroli) Mrs Helen Harries