CYFRIFOLDEBAU PYNCIOL

LLYWODRAETHWYR Â CHYFRIFOLDEB
Ysgol Gymunedol Aberporth
CADEIRYDD Mrs Sandra Davies
IS-GADEIRYDD Mrs Helen Harries
AMDDIFFYN PLANT Cllr Gethin James
ANGHENION ADDYSG ARBENNIG Mrs Sue Lewis
IECHYD A DIOGELWCH Mr Ryan Jones
CYTUNDEB LLWYTH GWAITH Mrs Angella Evans
HYFFORDDI/YMSEFYDLU Mrs Helen Harries
RHIANTA CORFFORAETHOL Mrs Sue Lewis
CHWYTHU’R CHWIBAN  Mrs Sandra Davies
PRESENOLDEB Mrs Sue Lewis
ARWEINYDDIAETH Mrs Sue Lewis
ADCDF Miss Maria Jones
E-DIOGELWCH Cllr Gethin James & Mrs Sandra Davies
SAESNEG Mrs Sandra Davies
CYMRAEG Ms Delyth Parris
MATHEMATEG / RHIFEDD   Ms Karen Evans (FPh)(CS)Cyng/Cllr Gethin James CS/KS2
DYSGU AC ADDYSGU Mrs Sue Lewis & Mrs Delyth Parris
TGCh Mrs Sue Lewis
HANES Ms Delyth Parris
PSE Miss Maria Jones
GWYDDONIAETH Ms Karen Evans
CERDD Mrs Angella Evans
Asesu (a chymedroli) Mrs Delyth Parris