Dros y blynyddoedd mae Cymdeithas Rhieni Athrawon a Ffrindiau’r Ysgol wedi codi miloedd o bunnoedd ar gyfer adnoddau addysgiadol sydd wedi cael eu defnyddio i wella ansawdd yr addysg a ddarperir.

Mae’r gymdeithas yn bodoli i gryfhau’r cysylltiadau rhwng y cartref a’r ysgol ac i greu cymuned ysgol glos.

Mae croeso i bawb ymuno â’r GRhAFfY ac fe gynhelir cyfarfodydd unwaith bob hanner tymor a chyn unrhyw ddigwyddiadau arbennig. Rydym yn trafod digwyddiadau ac yn trefnu sut i wario’r arian a godwyd.

Os hoffech chi wybod mwy am y GRhAFfY, cysylltwch gyda:

Fran Narbett  07979 527 083 or Lisa Mayer  07919 897 555

Gemma Dunn 07791 188 828 or Joanne Robbins 07900 557 811

 

Cyfarfod nesaf:

TBC