Dosbarth Ymarfer Corff Nofio
Penrodyn Dydd Gwener Haf
Pencartws Dydd Iau Gwanwyn
Dolffiniaid Dydd Gwener Hydref
Bilidowcar Dydd Llun Dim Nofio
Cranc Dydd Mercher Dim Nofio

 

Gwersi nofio ar Ddydd Gwener.Gofynnwn yn garedig am gyfraniad o £1.00 tuag at y bws.