Trip Llanerchaeron CS

Plant y Cyfnod Sylfaen wedi cael diwrnod bendigedig yn Llanerchaeron! Diolch yn fawr i’r holl staff a gwirfoddolwyr.